válkaČeskoslovenskoobjevy

Archeologové našli místo, kde Římané prorazili zeď, aby dobyli Jeruzalém

Archeologové našli místo, kde Římané prorazili zeď, aby dobyli Jeruzalém
Zdroj: Daily Mail/http:/zidovskelisty.info

Izraelští archeologové objevili místo, kde římská armáda při obléhání Jeruzaléma prorazila takzvanou Třetí zeď a otevřela si tak cestu ke zničení Druhého chrámu a posléze dobytí celého hlavního města Židů. Stalo se tak na podzim roku 70 n.l. a znamenalo to definitivní potlačení celonárodního židovského povstání proti Římu, označovaného též jako „první židovská válka“. Ta vypukla v Jeruzalémě roku 66 n.l.

Yvonne Pokorná 2. listopadu 2016

K objevu došlo během archeologického průzkumu v lokalitě, kde se připravuje výstavba nového kampusu Akademie umění a designu Bezalel, ve čtvrti známé jako Ruský dvůr. Archeologové zde nalezli zbytky věže, o níž se domnívají, že byla součástí takzvané Třetí zdi. Nedaleko ní našli desítky kamenných projektilů, které Římané vrhali z obléhacích strojů (balist) na židovské bojovníky bránící hradby města ze strážních věží. Mezitím se další římské jednotky, jimž velel pozdější římský císař Titus, přiblížily k hradbám s beranidly a definitivně prolomily oslabenou obranu města.

Těmto kamennými střelami dobývali Římané Jeruzalém.

Těmto kamennými střelami dobývali Římané Jeruzalém.


O identitě třetí jeruzalémské zdi a potažmo o hranicích Jeruzaléma v předvečer jeho dobytí Římany debatovali odborníci již od počátku 20. století. Teprve současný nález přináší jednoznačný důkaz o její existenci a zároveň potvrzuje pravdivost slov židovského historika a spisovatele Josepha Flavia (cca. 37/38 n.l. – 100 n.l.). Ten se bojů o Jeruzalém zúčastnil jako očitý svědek a celou událost podrobně vylíčil ve svém slavném díle „Židovská válka“. Podle něj něj měla Třetí zeď chránit novou čtvrť města známou jako Beit Zeit, postavenou za hranicemi města, severně od dvou dosavadních zdí. Výstavba Třetí zdi byla započata za judského krále Heroda Agrippy I., ale práce na ní byly pozastaveny z obav před hněvem římského císaře Claudia. Dokončena byla až o dvě staletí později v rámci příprav na velké židovské povstání.

Archeologové odkrývají pozůstatky takzvané Třetí zdi v Jeruzalému.

Archeologové odkrývají pozůstatky takzvané Třetí zdi v Jeruzalému.


“Kvantita a hustota kamenných projektilů a jejich poloha na více méně rovném povrchu proti zbytkům zdi jsou vskutku důkazem bitvy, která se zde odehrávala v římské době, jak naznačují střepy,” prohlásila šéfka vykopávek Rina Avner a dodala:. “Všechny tyto informace jedna za druhou nás vedou k závěru, že jde o část Třetí zdi, kudy Římané vtrhli do Jeruzaléma.”

Další články

Zavří­t reklamu