Caesar nechal povraždit dva germánské kmeny, archeologové už ví, kde se tak stalo.

Caesar nechal povraždit dva germánské kmeny, archeologové už ví, kde se tak stalo. | zdroj: dailymail.co.uk


Archeologové našli místo bitvy, kde Julius Caesar zmasakroval Germány

TÉMATA: antika | bitvy | řím | nizozemsko | cézar

user-avatar

Tomáš Chalupa

15. 12. 2015 | 12:15

Římané zmasakrovali v roce 55 před Kristem dva germánské kmeny. Dlouho se nevědělo, kde se bitva vlastně odehrála. Archeologové však místo onoho hrůzného masakru našli v Nizozemsku.

Někdy kolem roku 55 před naším letopočtem dva germánské kmeny Tencteriů a Usipetů přišly k severní hranici římské říše a požádaly Gaia Julia Cesara, tehdejšího vládce Říma, o ochranu a azyl. Jenže římský vojevůdce odmítl a naopak nařídil osmi legiím a kavalerii, aby je zničily. "Dnes bychom řekli, že se jednalo o genocidu,"  poznamenal archeolog Nico Roymans. Ovšem v dobách Říma se to tak vůbec nebralo. Vyvražďování okolních kmenů bylo považováno za něco zcela normálního, morální aspekty se vůbec neřešily.  "Právě proto jsou v Caesarových vlastních zápiscích a spisech popsány masakry vůči všem, kdo se odmítli podřídit jeho vůli," dodává Roymans. 

Římská vojska v bitvě, nebo spíše masakru, zabily na 150 000 Germánů včetně žen a dětí. Archeologové našli meče, štíty, zbroje a pozůstatky dávné bitvy asi 150 kilometrů od pobřeží Atlantiku na řece Maase. Kosti podrobily radiokarbonové analýze a zjistili, že spadají do období, kdy se bitva měla odehrát. Je nepochybné, že jde skutečně o místo onoho vraždění. "Mnoho kostí neslo známky zranění mečem nebo kopím,"  podotýká Roymans. Konečně tak známe místo, kde dva mírumilovné germánské kmeny, které přišly žádat o ochranu, našly svůj konec. 

user-avatar

Tomáš Chalupa

15. 12. 2015 | 12:15

Zavří­t reklamu