Tento luk byl zcela jistě v boji nepoužitelný, k čemu tedy vlastně sloužil?

Tento luk byl zcela jistě v boji nepoužitelný, k čemu tedy vlastně sloužil? | zdroj: dailymail.co.uk


Archeologové našli malinké zbraně z doby železné. Měly potěšit bohy?

TÉMATA: archeologie | nálezy | zbraně

user-avatar

Tomáš Chalupa

11. 04. 2016 | 11:30

Archeologický průzkum na Arabském poloostrově přinesl zajímavé nálezy. Malé luky, sekyrky, šípy a další zbraně nikdy nemohly být použity k boji. Sloužily tak zřejmě jako dary pro bohy.

Zbraně pochízejí z období 600 až  900 let před naším letopočtem. Jsou vyrobeny z bronzu a byly nalezeny u města Adam v Ománu. Vykopávky, které v oblasti kontinuálně probíhaly už od roku 2011, vedl Guilluame Gernez ze sorbonnské univerzity. Naleziště zvané Mudhmar sestávalo ze dvou hlavních budov a několika dalších pomocných stavení. Právě zde byly nalezeny miniaturní repliky zbraní, které archeology zaujaly nejvíce. Je mezi nimi například 35 cm dlouhý toulec se šípy, který je přesnou zmenšeninou válečného toulce používaného vojáky. Luky mají necelých 70 cm, jejich tětiva je z bronzu, takže rozhodně k boji nesloužily. 

Vědci se domnívají, že všechny zbraně byly zřejmě používány k nějakým náboženským obřadům, ovšem jejich přesná podoba není známa. Možná šlo o úlitbu bohu války nebo obětiny při nějaké společensko-náboženské události. Každopádně je podle Gerneze tento objev mimořádný, protože podobné zmenšeniny nebyly doposud nalezeny nejen na Arabském poloostrově, ale ani nikde jinde na světě. 

 

user-avatar

Tomáš Chalupa

11. 04. 2016 | 11:30

Zavří­t reklamu