válkaČeskoslovenskoobjevy

Archeologové našli důkaz, že biblická vinice, pro kterou královna Jezabél nechala Nábota Jizreelského ukamenovat k smrti, skutečně existovala

Archeologové našli důkaz, že biblická vinice, pro kterou královna Jezabél nechala Nábota Jizreelského ukamenovat k smrti, skutečně existovala
Zdroj: ancientpages.com

Z Bible se dozvídáme, že Nábot Jizreelský měl vinici v Jizre'elu vedle paláce samařského krále Achaba. Ten Nábota jednoho dne požádal, aby mu ji prodal, protože z ní chtěl mít zelinářskou zahradu. „Chraň mě Hospodin, abych ti dal dědictví po svých otcích,” odpověděl mu Nábot. Když se to dozvěděla Achabova manželka, královna Jezábel, nechala Nábota na základě falešného obvinění ukamenovat k smrti. Příběh, který popisuje 1. kniha královská, se možná zakládá na pravdě. Archeologové totiž lokalizovali místo, kde se Nábotova vinice dříve nacházela.

Yvonne Pokorná 10. září 2017

Archeologové si už dlouho lámali hlavu, zda Nábotova vinice existovala, nebo byla jen smyšleným mýtickým místem. Nyní se zdá, že na tuto otázku bude možné odpovědět, protože vědci tvrdí, že našli její místo.

Podle archeoložky Normy Franklinové, jedné z předních členek výzkumného týmu, bylo Jizre’elské údolí opravdu významnou oblastí produkce vína v biblických dobách, což koresponduje s příběhem o Nábotově vinici. S pomocí laserové technologie vědci analyzovali data z tohoto regionu a objevili zde několik lisů na víno a olivy, včetně více než 100 jam ve tvaru láhve, které byly vytesány do skalního podloží. Archeologové se domnívají, že sloužily ke skladování vína. Nicméně tyto poznatky svědčí o poněkud odlišném chápaní biblického příběhu, s nímž nemusí všichni biblisté souhlasit.

Jizre'elské údolí je velké údolí na severu Izraele. V období starověku mělo velmi strategický význam, neboť jím procházela jedna z nejdůležitějších obchodních cest mezi Egyptem a Mezopotámií, a proto bylo mnohokrát dějištěm bitev o nadvládu nad tímto územím a místem, kde vznikaly mohutné pevnosti.

Jizre’elské údolí je velké údolí na severu Izraele. V období starověku mělo velmi strategický význam, neboť jím procházela jedna z nejdůležitějších obchodních cest mezi Egyptem a Mezopotámií, a proto bylo mnohokrát dějištěm bitev o nadvládu nad tímto územím a místem, kde vznikaly mohutné pevnosti.

„Jako archeoložka nemohu prohlásit, že opravdu existoval určitý člověk jménem Nábot, který měl speciální vinici,“ sdělila Franklinová pro Breaking Israel News. „Příběh je to velmi starý, ale z toho, co jsem zjistila, mohu říci, že příběh popsaný v Bibli se asi mohl odehrát tady v Jizre’elu.“

Nábotovo předpokládané vinařství

Nábotovo předpokládané vinařství

Franklinová se domnívá, že vinice byla založena někdy před rokem 300 př.n.l, což se shoduje s časovým rámcem, kdy Nábot na tomto místě vyráběl víno. „Biblické vyprávění se odehrává v úrodném Jizre’elském údolí, které je dodnes zemědělským centrem. Podle 21. kapitoly Knihy králů měl Nábot vinici na východním svahu Jizre’elského kopce v blízkosti paláce krále Achaba,” upřesnila archeoložka. „Král hledal půdu, ale Nábot nechtěl prodat pozemek, a protože to bylo dědictví, zákon Tóry mu nedovoloval, aby ho přímo prodal. Královna Jezábel proto zasáhla a zinscenovala falešný proces, aby se zmocnila Nábotova majetku.”

Nábot byl majitelem vinice, po níž bažil Achab, Nábot se však vinice odmítl vzdát, protože byla částí rodinného dědictví.

Nábot byl majitelem vinice, po níž bažil Achab, Nábot se však vinice odmítl vzdát, protože byla částí rodinného dědictví.

Franklinová však současně pochybuje o některých aspektech biblického vyprávění a tvrdí, že Nábot ve skutečnosti nežil v Jizre’elu. „Vzhledem k tomu, že vlastnil vinici, byl boháčem, neboť víno bylo důležitou exportní komoditou. Protože pocházel ze šlechtické vrstvy, soudím, že žil v Samaří a měl víc než jednu vinici. To by vrhlo trochu jiný obraz, než jaký poskytuje Bible, v níž je naznačeno, nikoli explicitně uvedeno, že Nábot byl chudým člověkem, nad nímž zneužil svou moc bohatý král,” vysvětluje archeoložka. Jedním dechem však dodává, že Bible je bezpochyby užitečným zdrojem: „Všichni archeologové používají Bibli, ale někteří k ní přistupují opatrněji.”

Další články

Zavří­t reklamu