Veteráni se podíleli i na samotném odkrývání kostí.

Veteráni se podíleli i na samotném odkrývání kostí. | zdroj: telegraph.co.uk


Archeologické vykopávky odhalily amputované nohy napoleonských vojáků

TÉMATA: archeologie | vykopávky | napoleonské války

user-avatar

Simona Knotková

27. 08. 2019 | 09:30

Vesnice Mont-Saint-Jean sloužila za napoleonských válek jako polní nemocnice. Společně s archeology se na ni vypravila skupinka veteránů, kteří na místě učinili zajímavé objevy.

Waterloo Uncovered (v překladu Odkryté Waterloo) – tak zní název devítiměsíčního projektu, který spojil britské a nizozemské archeology s dvaceti pěti veterány a sloužícími vojáky. Podpůrný program si mimo jiné klade za cíl pomoci jedincům s post-traumatickou stresovou poruchou (PTSP).

"Archeologie může být pro veterány užitečná z mnoha důvodů. Poskytuje jim podpůrné prostředí podobně smýšlejících lidí, zejména co se týče vojenské historie, a umožňuje jim vidět širší kontext jejich vlastní služby. Samotný proces vykopávání je něčím meditativním, až terapeutickým," sdělil člen týmu Mike Greenwood.

V rámci tohoto projektu došlo před nedávnem k zajímavému objevu. Skupina vykopala několik pozůstatků z dříve neznámého místa střetu mezi francouzskou kavalerií a vojskem vedeným vévodou z Wellingtonu Arthurem Wellesleyem. Mezi vykopanými subjekty byly i lidské ostatky, což z objevu činí raritu. Většina masových hrobů v Belgii byla po konci napoleonských válek totiž vydrancována a kosti lidem posloužily jako hnojivo. Na místě bývalé polní nemocnice ve vesnici Mont-Saint-Jean byly vykopány tři kosti, dvě z pravé nohy a jedna z levé.

"Vypadá to, že se jedná o pozůstatky amputace. Tento objev ihned změnil celou atmosféru vykopávek. Najednou máme velmi bolestné spojení s lidmi, kteří tady v roce 1815 trpěli, spojení, které díky týmu Waterloo Uncovered nebylo ztraceno," nechal se slyšet profesor Tony Pollard, vedoucí výkopových prací.

Ve zkoumané oblasti bylo dále odhaleno padesát osm francouzských a britských mušketových koulí poukazujících, že na místě došlo k přestřelce, o níž historici dříve nevěděli. Součástí nálezu byla rovněž cca 2,7 kilogramová dělová koule.

Celý výzkum finančně zaštítila charitativní organizace založená majorem Charlesem Foinettem a kapitánem Markem Evansem působícími ve službách Coldstream Guards. Sám Evans patří k obětem PTSP, kterou utrpěl po bojích v Afghánistánu.

user-avatar

Simona Knotková

27. 08. 2019 | 09:30

Zavří­t reklamu