válkaČeskoslovenskoobjevy

Antonín Švehla – muž, který před 100 lety prozíravě řídil státní převrat

Antonín Švehla – muž, který před 100 lety prozíravě řídil státní převrat
Zdroj: wikipedia commons

Antonín Švehla byl český politik, který patřil mezi pětici odvážných mužů, kteří 28. října 1918 vyhlásili samostatný československý stát. U příležitosti 100. výročí vzniku republiky mu prezident Miloš Zeman udělí in memoriam Řád bílého lva.

Václav Pokorný 28. října 2018

V pondělí ráno 28. října 1918 by si nikdo nepomyslel, že večer bude vyhlášen samostatný československý stát. Této události předcházelo sobotní zasedání vůdčích osobností Národního výboru – Antonína Švehly, Jiřího Stříbrného, Františeka Soukupa a Aloise Rašína, kteří se dohodli, že se v pondělí pokusí převzít Obilní ústav a pak se uvidí.

Do instituce, která hrála klíčovou roli při zásobování obyvatelstva potravinami a sídlila v Paláci Lucerna, se po deváté hodině vydali Švehla se Soukupem. Zde si nechali předvolat ředitele Schwarze, kterému Švehla oznámil, že Obilní ústav přebírá Národní výbor a aby svolal personál. K němu pak pronesl krátký projev: „Prohlašuji vám, že správa tohoto podniku přechází z bývalé rakouské vlády na československý stát. Prohlašuji, že jste zbaveni závazku vůči rakouské vládě, a beru vás do slibu. Kdo nechce, nemusí.“ Přísahu zatím neexistujícímu státu složili s jednou výjimkou všichni úředníci.

Ve stejném okamžiku byla na vývěsce Národní politiky uveřejněna zpráva o nótě, kterou rakousko-uherský ministr zahraničí Gyula Andrássy upřesňoval podmínky, za kterých je monarchie ochotna uzavřít mírovou dohodu. Tuto nótu si lidé vyložili jako okamžitou kapitulaci Rakouska-Uherska a v centru Prahy se začaly srocovat jásající davy. V této atmosféře se pak Švehla se Soukupem přesunuli do Obecního domu, kde sídlil Národní výbor, a spolu s Rašínem a Stříbrným se dohodli, že v ten den vydají zákon o zřízení samostatného československého státu.

„Měli jsme všichni jedinou myšlenku: klid, aby nebylo krveprolití, a uvažovali jsme, co vše musíme dělat, aby se nic nestalo,“ vzpomínal na 28. říjen později Švehla. Hlavně díky jeho prozíravosti se převrat obešel bez násilí. Do ulic nechal poslat kapely, aby lidi vybili nadšení zpěvem vlasteneckých písní, a důvěrníky, kteří odrazovali davy od zesměšňování a ponižování rakouských a maďarských vojáků, kteří mohli převrat snadno potlačit.

Snímek znázorňuje, jak Pražané u sochy svatého Václava 28. října 1918 oslavují vznik samostatného československého státu.

Snímek znázorňuje, jak Pražané u sochy svatého Václava 28. října 1918 oslavují vznik samostatného československého státu.

Kdo vlastně byl onen muž, který tak předvídavě řídil převrat v říjnu 1918 a pak deset let vládl československé politice? Antonín Švehla se narodil v roce 1873 na rodinném statku v Hostivaři u Prahy. Vyučil se pekařem a měl blízko k národním sociálům, avšak po smrti otce se spolu s matkou ujal správy statku. Začátkem 20. století napomáhal vzniku sjednocené agrární strany, a když se roku 1909 dostal do jejího čela, patřil mezi autory jejího politického programu. Vyhlásil heslo, které získalo oblibu: „Venkov jedna rodina!“

V letech 1908 až 1913 působil jako poslanec českého zemského sněmu a za 1. světové války byl jedním z vůdčích představitelů domácího odboje. Účastnil se činnosti Českého svazu, od roku 1917 byl v popředí Maffie a od července 1918 stál v čele Národního výboru, který 28. října provedl úspěšný státní převrat.

V následujících letech se stal předsedou tří československých vlád. Byl považován za muže kompromisu, který nadevše ctí demokratické zásady. Masaryk dokonce označil Antonína Švehlu za jednoho z nejvýznamnějších státníků Evropy. Když 12. prosince 1933 Švehla zemřel, Masaryk napsal do novin článek, v němž užil přirovnání řeckého filozofa: „Když dva mužové se spolu dokopávají zlata, nevadí jim, jestliže v usilovné práci jeden o druhého zavadí.“

Při příležitosti stého výročí vzniku Československa se prezident Miloš Zeman rozhodl vyznamenat Antonína Švehlu za jeho nezměrný přínos při zrodu československé státnosti Řádem bílého lva in memoriam.

Další články

Zavří­t reklamu