válkaČeskoslovenskoobjevy

Americké muzeum má ve svých sbírkách 30 useknutých maurských hlav

Americké muzeum má ve svých sbírkách 30 useknutých maurských hlav
Zdroj: allthatsinteresting.com

Mokomokai, tak se říká lidským hlavám, které byly nejprve useknuty, vařeny, uzeny a naolejovány, aby pak byly vystaveny jako válečné trofeje. Podobně jako se na zámcích vystavují hlavy ulovené zvěře. Americké muzeum má dodnes 30 hlav patřících Maurům.

Tomáš Chalupa 23. ledna 2019

V roce 1860 generál Horatio Gordon Robley sloužil na Novém Zélandu v britské armádě. Ta zrovna bojovala v jedné z mnoha válek s tamními kmeny Maurů. Robley byl těmito potetovanými divochy fascinován. Nejprve si je jen kreslil do svého deníku. Přišel na to, že tetování, zvané moko, náleží jen vysoce postaveným členům kmene.

Mauři po smrti těchto vážených členů zachovávali jejich hlavy. Uřezali je, vyjmuli jim oční bulvy. Hlavy vařili a udili a následně nabalzamovali olejem. Hlavu vlastnila rodina a uložila ji do speciální dřevěné truhly.

Někdy ale touha získat hlavy vedla k tomu, že jeden kmen napadl jiný ve snaze usmrtit nějakého jejich vůdce a získat jeho hlavu. Také se tetovali zajatci a otroci, aby měli na trhu větší cenu, protože se dalo takto předstírat, že šlo o slovutné válečníky. Celé to bylo nesmírně barbarské, ale umožnilo to Robleyovi koupit na těchto otrockých trzích celkem asi 35 hlav mokomokai. Nabídl je novozélandské vládě, avšak ta jeho nabídku odmítla. Celou jeho sbírku hlav nakonec zakoupilo za 1 250 dolarů Americké muzeum historie přírody v New Yorku. Hlavy mokomokai má ve svých sbírkách dodnes.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu