válkaČeskoslovenskoobjevy

Americká společnost slibuje, že ochrání váš mozek, ale musí vás kvůli tomu zabít

Pokud si myslíte, že lidské tělo je jen schránka a to podstatné je ukryto ve vašem mozku, pak by se vám mohla líbit nabídka kalifornské společnosti Nectome. Ta totiž nabízí, že mozek perfektně zajistí v co nejlepším stavu, a to až do té doby, dokud lidstvo nevymyslí umělá těla nebo nenajde nějaký jiný způsob, jak mozky opět přivést k životu. Má to ale jeden háček, napřed vás kvůli tomu musí zabít.

Tomáš Chalupa 23. března 2018

Jeden z předpokladů je, že budoucí technologie umožní získat a zpracovat pomocí počítače veškeré informace z mozku. Vzpomínky, myšlenky, ideje, zkrátka cokoliv, co v lidském mozku je. To by v podstatě znamenalo, že by se na nějaké úrovni podařilo kompletně obnovit danou osobu. Je to samozřejmě jen teorie, nic podobného zatím možné není, na druhou stranu se o těchto možnostech mezi futurology už poměrně dlouho diskutuje. K tomu, aby něco takového bylo možné, je ale potřeba mít především mozek dotyčného. A tady nastupuje služba firmy Nectome.

Ta nabízí, že mozek umístí do speciálního roztoku, ve kterém jej bude možné udržovat prakticky nekonečně dlouhou dobu. Bude to v podstatě něco jako balzamování, ovšem problém je v tom, že k němu má dojít ideálně ještě před smrtí. V podstatě půjde o něco jako asistovanou sebevraždu nebo eutanazii. Aby mozek byl v co nejlepším stavu, nesmí dojít k žádnému prodlení. Rozhodně tuto metodu nelze použít u člověka, který zemřel před několika hodinami.

Jde o velmi kontroverzní metodu, která má navíc mnoho dalších zádrhelů. Zatím byla podle tvrzení společnosti Nectome vyzkoušena jen na mozku prasete, který byl údajně takto nabalzamován a uložen, a je možné vidět všechny synopse a záhyby a mozek vypadá prý velmi dobře. Jenže vůbec nikdo neví, zda je to vůbec správná cesta k tomu, aby byl uchován i obsah mozku. Že mozek vypadá po fyzické stránce „jako živý“ neznamená, že jsou v něm stále uloženy nějaké myšlenky nebo informace. Možná je to jen dobře vypadající kus mrtvé tkáně.Tento argument odmítá například prezident Nadace pro uchovávání mozků (Brain preservation foundation) Ken Hayworth tvrdí: „Když je mozek mrtev, je to jako když vypnete počítač. To neznamená, že data v něm uložená, jsou pryč. Pokud bych měl mluvit osobně, pokud bych trpěl nevyléčitelnou nemocí, raději bych zvolil tento způsob eutanazie provedený touto metodou.“

I přes tyto problémy a nevyřešené otázky už minimálně 25 lidí vyplnilo formulář, kterým o tuto službu, která mimochodem stojí 10 tisíc dolarů, projevilo zájem. Firma ovšem zatím nemá dořešené právní aspekty celého svého podniku a čeká na to, jak se k jejím žádostem o legalizaci postaví úřady.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu