válkaČeskoslovenskoobjevy

Američané zavřeli uprostřed bitvy generála Clarka, svého vrchního velitele

Američané zavřeli uprostřed bitvy generála Clarka, svého vrchního velitele
Zdroj: warhistoryonline.com

Bitva v Ardenách přinesla mnoho dramatických okamžiků a také několik kuriózních. Mezi ty bezesporu patřil incident, při kterém američtí vojáci zatkli a uvěznili generála Clarka.

Tomáš Chalupa 3. listopadu 2018

K incidentu došlo 20. prosince roku 1944. Američané už zvládli zastavit na některých místech německé pancéřové svazy, fronta se trochu stabilizovala, nicméně Němci se stále snažili prorazit a útočili, kde to jenom šlo. Byl to právě generál Bruce C. Clarke, který velel v nejohroženějších úsecích fronty. Onoho prosincového rána se jako obvykle vydal na inspekci svých vojsk.

Obhlížel zrovna jednu ze zmrzlých stezek, kterými potencionálně mohli přijít Němci, když tu narazil na skupinu amerických empíků. Ti měli hlavy plné informací o Braniborském regimentu, německých záškodnících oblečených do amerických uniforem, kteří vnášeli chaos do amerického tábora a působili v něm nezanedbatelné škody. Každý měl proto raději prověřovat každého a nikdo neměl nikomu věřit, takový byl všeobecný požadavek a Clarke byl jedním z těch, kdo jej po svých vojácích vyžadoval.

Problém byl v tom, že empíci svého velitele nepoznali. Našli jen chlapa v americké generálské uniformě, jak se potlouká po lesích. Na nic se ho neptali a rovnou ho zatkli. „Jsem generál Clarke,“ zvolal na ně velitel. Nikdo mu na to neřekl vůbec nic. „Jsem generál Clarke!“ Clarke byl už pořádně naštvaný. „No, to určitě,“ odpověděl mu velitel empíků posměšně. Pak se ho zeptal, v jaké lize hrají Chicago Cubs. Clarke nevěděl nic, a tak ho empíci promptně doprovodili do jednoho domu, kde ho zamkli. Clarke tak byl právě zatčen a uvězněn svými vlastními vojáky.

Scénu sledoval vojín Mike Klimick, který shodou okolností kdysi Clarka skutečně viděl. Klimick nebyl empík, patřil k 87. průzkumnému praporu. Viděl, jakou chybu empíci udělali. Jenže se bál zasáhnout. Nepamatoval si totiž denní heslo, protože to se neustále měnilo. Ještě by empíci zavřeli i jeho, kdyby se zastal generála a současně řekl špatné heslo. Klimick tedy nechal generála pod zámkem a šel si po svých.

Až po pěti hodinách kdosi skutečně potvrdil, že ten naštvaný generál přecházející sem a tam po budově je skutečně generál Clarke, vrchní velitel celého toho cirkusu kolem. Clarke byl ihned propuštěn. Nečekal na omluvy ani vysvětlení, nikomu nenadával, jen se hnal zpět na frontu, protože věděl, že už ho ta blamáž stála hodně času.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu