válkaČeskoslovenskoobjevy

Sociální dávky pro hlídače z koncentráků? Bohužel v Americe je to možné

Sociální dávky pro hlídače z koncentráků? Bohužel v Americe je to možné

Vlnu pobouření vyvolaly nejnovější informace, že americké úřady vyplácely a vyplácejí štědré sociální dávky bývalým esesákům a válečným zločincům. A to dokonce, i když dávno nežijí v USA ani nemají americké občanství.

Tomáš Chalupa 23. října 2014

Jakob Denzlinger byl jedním ze strážců koncentračního tábora Osvětim. Takoví lidé dostávali po válce kulku nebo provaz, Denzingerovi se však v poválečném chaosu podařilo nějak utéct do Spojených států. Usadil se v Ohiu, rozjel podnikání, koupil dům a začal žít americký sen jako miliony jiných přistěhovalců. Dokonce získal americké občanství. Jenže nad jeho bezstarostnou existencí se začaly stahovat mraky, když Úřad pro zvláštní vyšetřování začal hledat na americké půdě ukryté bývalé nacisty.

Jakob Denzinger žije spokojeně dál s americkou penzí

Jakob Denzinger žije spokojeně dál s americkou penzí

Denzingerovi byli na stopě a hrozilo mu také odejmutí amerického občanství. Denzinger na to však nečekal a zmizel z USA. Uprchl v roce 1989 do Německa a později do Chorvatska, kde devadesátiletý esesman žije dodnes. A americké ministerstvo sociálních věcí mu až do dnešního dne vyplácí každý měsíc dávku 1500 dolarů.

Rektový vědec Arthur Rudolph stavěl rakety V-1 i americké kosmické lodě

Rektový vědec Arthur Rudolph stavěl rakety V-1 i americké kosmické lodě

Podobných případů je několik. Peníze dosud pobírá esesman ze Sachsenahusenu Martin Hartmann, v SS sloužil také Wasyl Lytwyn, který pomáhal potlačovat vzpouru ve varšavském ghettu, Peter Mueller zase sloužil jako stráž v táboře Natzweiler. Všichni tito muži, dnes už devadesátiletí starci, žijí na různých místech světa a pobírají z USA štědrou rentu.

Esesák Martin Bartesch byl rovněž placen z peněz amerických daňových poplatníků

Esesák Martin Bartesch byl rovněž placen z peněz amerických daňových poplatníků

Kromě těch, kteří dávky berou, je i mnoho případů těch, kteří byli takto finančně podporováni ještě v nedávných letech. Esesáci, vědci, hlídači koncentráků, těm všem šly peníze ze státního rozpočtu USA. Podle všeho jich bylo minimálně 30. A veřejnost se ptá, jak je to možné.

V kolonce bývalé zaměstnání tito muži asi neuváděli, že pracovali jako stráže koncentráků

V kolonce bývalé zaměstnání tito muži asi neuváděli, že pracovali jako stráže koncentráků

Podle tvrzení Úřadu pro zvláštní vyšetřování se takto americká vláda chtěla zbavit nepohodlných lidí a ušetřit si tak mezinárodní ostudu. Výměnou za to, že okamžitě opustí zemi, než na ně dopadne nějaká oficiální žaloba, budou dostávat sociální dávky, ať budou žít kdekoliv. Takové velkorysé nabídce těžko mohl někdo odolat, zvláště, když druhou alternativou bylo vyšetřování z válečných zločinů. Dotčené ministerstvo sociálních věcí se zaklíná, že se žádné dohody neuzavíraly a že postupovalo podle platné legislativy, která je značně děravá, ale vše působí značně nepřesvědčivě. Podle všeho se Američané s nacisty dohodli na tichém vystěhování do ciziny a platili jim penzi, než aby podstupovali soudní procesy, u kterých by mohlo vyjít na povrch leccos.

Další články

Zavří­t reklamu