válkaČeskoslovenskoobjevy

Alfons Mucha fotil modelky, které později maloval

Alfons Mucha fotil modelky, které později maloval
Zdroj: vintag.es.
+ 24 fotek+ 25 fotek

Alfonse Muchu známe především jako malíře a grafika, méně už jako fotografa. V době, kdy začal fotit, byla fotografie teprve v plenkách a nebyla považována za umění. Mucha stejně jako jiní malíři ve své době používal fotoaparát pro vlastní potěšení nebo jako pracovní nástroj. Fotil modelky, které později maloval, své přátele, anebo si vedl fotografické záznamy z cest.

Yvonne Pokorná 24. dubna 2019

Alfons Mucha začal fotit kolem roku 1880 ve Vídni, zpočátku s vypůjčeným fotoaparátem. Teprve s příchodem do Paříže, kde se stal uznávaným výtvarníkem, si mohl dovolit pořídit si svůj vlastní fotografický přístroj. Nakonec pracoval se šesti různými kamerami.

Byl fotografem samorostem, řemeslu jej nikdo neučil. Snímky si vyvolával sám. Rád experimentoval se světlem a délkou expozice, sám si míchal chemikálie k vyvolání pozitivů a sám si například zkonstruoval samospoušť.

Jeho fotografická tvorba se značně rozrůstala poté, co se přestěhoval do velkého ateliéru v čísle 6 na rue du Val-de-Grâce. V novém studiu, kde bylo díky velkým oknům a prosklenému stropu výrazně víc světla, fotil takřka každý den. Fotky mu často sloužily jako skicář pro jeho malířskou práci. A protože v jeho tvorbě hrála nejvýznamnější roli žena, často mu před objektivem pózovaly půvabné modelky, které se pak objevily na jeho plakátech nebo malířských plátnech. Říkalo se, že modelkám, které skicoval naživo, zakrýval rouškou jejich tvář, pokud ho svou krásou a smyslností příliš rozrušovaly. Při fotografování to nedělal a zřejmě byl fascinován uhrančivostí jejich pohledu, který zkoušel pak napodobit ve své tvorbě.

Muchovy fotografie byly však víc než jen alternativou ke skicám, neboť rovněž zachycovaly nenapodobitelnou atmosféru umělcova studia, což byl svět sám o sobě. Tady se Mucha setkával s bezpočtem pařížských umělců – malířů, spisovatelů, hudebníků. Konaly se zde jedny z prvních kinematografických projekcí bratří Lumièrových, s nimiž se Mucha seznámil v roce 1895, a rovněž spiritistické seance s Camillem Flammarionem a Albertem de Rochas. Navíc na pozadí portrétovaných modelek můžeme vidět Muchova výtvarná díla spolu s uměleckými předměty, knihami a nábytkem, jimiž se obklopoval.

I když se Alfons Mucha za fotografa nikdy nepovažoval, řadí se dnes k významným českým fotografům a jeho snímky jsou ceněným uměleckým artiklem.

Další články

Zavří­t reklamu