válkaČeskoslovenskoobjevy

Alchymista vynalezl fosfor, když vyráběl zlato z moči

Alchymista vynalezl fosfor, když vyráběl zlato z moči
Zdroj: Wikimedia Commons

Zhmotňuji tmu! Rozbíjím atom železa! Takové věty vykřikují alchymisté ve slavné české pohádce Císařův pekař. Německý alchymista Hennig Brand se snažil vyrobit zlato z něčeho, čeho má dostatek každý člověk – z moči. To se mu sice nepovedlo, ale do dějin se i tak zapsal.

Tomáš Chalupa 8. prosince 2021

Psal se rok 1669 a německý alchymista Hennig Brand vynalezl fosfor. To sice nebylo jeho cílem, ale rozhodně to bylo užitečné. Brand se narodil roku 1630 v Hamburku, kde se původně vyučil sklářem. Podařilo se mu výhodně oženit, takže mohl sklářství pověsit na hřebík a věnovat se tomu, co jej vždy bavilo nejvíce – chemii. Jako mnozí další té doby se snažil přijít na kámen mudrců, což byla tajemná substance, která měnila libovolný kov na zlato.

Ve svém hledání a bádání byl velice zarputilý a nechtěl to vzdát, ani když ho to stálo obrovské peníze, které utratil bez jakéhokoliv hmatatelného výsledku. Jeho bohatá žena zemřela, ale on se oženil znovu a opět podobně výhodně. Dovybavil laboratoř z peněz své nové ženy a pokračoval v alchymistickém bádání.

Přišel na poměrně zjevnou věc, že zlato a moč mají stejnou barvu. To podle něj znamenalo, že moč i zlato obsahují stejný vzácný kov. Začal tedy shromažďovat moč, nejprve od své ženy, pak i od přátel a vůbec kde koho. Nakonec jí nashromáždil úctyhodných 1500 galonů. Moč nejprve vařil, až zhoustla na sirupovitou substanci. Pak ji různě chladil a znovu zahříval, destiloval a na konci zapálil. Výsledek? Kámen mudrců, tak se alespoň Brand domníval. Ve skutečnosti ale našel fosfor, jednu z nejdůležitějších látek vůbec. Jméno phosporus mu dal sám Brand, který jej pojmenoval podle řeckého nositele světla.

Brand šest let o svém objevu nikomu neřekl, protože se obával, že by mu někdo kámen mudrců ukradl. Dále s touto substancí pracoval, až nakonec zjistil, že nejde o kámen mudrců, ale o nějakou jinou neznámou látku, jejíž význam nebyl schopen zatím pochopit, a nedlouho na to zemřel.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu