válkaČeskoslovenskoobjevy

Akkadskou říši prý zničily mohutné písečné bouře

Akkadskou říši prý zničily mohutné písečné bouře
Zdroj: sciencealert.com

Akkadská říše se rozkládala po celé Mezopotámii a části Sýrie. Byla to mocná a obávaná říše, jejíž konec přivodily nájezdy Gutejců z východu. Archeologové se ale domnívají, že to nebyli Gutejci, kdo zničili Akkadskou říši, ale změna klimatu a písečné bouře.

Tomáš Chalupa 14. prosince 2019

Archeologové zkoumali 4100 let staré fosilie korálů rodu Porites z naleziště Tel Leilan v Sýrii. Nalezli v nich stopy po významných klimatických změnách, ke kterým došlo v průběhu konce říše. Korály vykazují známky silného sucha a údajně se z nich dá také vyčíst, že v oblasti vanuly větry zvané šamaly. Tyto větry jsou specifické pro tuto oblast a prakticky vždy s sebou přinášejí písečné bouře. Akkadská říše se tak zřejmě v době, kdy na ní doráželi z východu Gutejci, musela potýkat také se stále častějšími a silnějšími písečnými bouřemi.

Nejsilnější byly tyto větry kolem roku 2200 před naším letopočtem, kdy se současně začala zmenšovat moc a rozloha Akkadské říše. Kromě písečných bouří se snižovala také zemědělská produkce vinou extrémního sucha. Podobně jako v případě různých jiných civilizací například na jihoamerickém kontinentu se tak začíná ukazovat, že i v případě Akkadské říše hrálo zásadní roli měnící se podnebí a klima, které vedlo k jejímu úpadku a konečnému zániku.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu