válkaČeskoslovenskoobjevy

Aby je nechal na pokoji, platili poddaní římskému císaři hromady stříbra

Aby je nechal na pokoji, platili poddaní římskému císaři hromady stříbra
Zdroj: Regionální muzeum historie ve Veliko Tarnovo
+ 8 fotek+ 9 fotek

Starořecký nápis z 2. století je v podstatě poděkováním za úplatek. Jak nedávný překlad textu odhalil, obsahuje slova římského císaře, který přijal od obyvatel města obrovské množství stříbrných mincí.

Yvonne Pokorná 12. února 2021

V době politických otřesů v Římské říši podpořili obyvatelé města Nicopolis ad Istrum (v dnešním Bulharsku) neúspěšného uchazeče o císařský trůn. Po prohře svého favorita okamžitě poslali vítězi – císaři Septimovi Severusovi – 700 000 stříbrných mincí, aby si jej naklonili.

Císař Severus otevřeně potvrdil přijetí daru v dopise zaslaném městu v roce 198 n. l., napsaném ve starořečtině. Text dopisu pak město nechalo vyrýt do kamenného pomníku. Rozbitý artefakt vědci nedávno zrestaurovali a přeložili nápis.

Jen velmi málo dopisů od římských císařů se z této éry dochovalo, tudíž se jedná o vzácný exemplář, jenž dává nahlédnout do tehdejších mravů. Císař svým poddaným sděluje, že přijímá úplatek, který ovšem nazývá příspěvkem v hotovosti.

Thumbnail # Město pokoje, nebo boha soumraku? Našel se nejstarší nápis se jménem Jeruzaléma
Mohlo by Vás zajímat:

Město pokoje, nebo boha soumraku? Našel se nejstarší nápis se jménem Jeruzaléma

Koupená milost

Město Nicopolis ad Istrum založil římský císař Traján po svých vítězstvích nad Dáky na počátku 2. století. Rychle se z něj stala prosperující metropole, plná nádherné antické architektury a soch. Město zde dokonce razilo své vlastní mince.

Obyvatelé se zřejmě ocitli v potenciálně nebezpečné situaci, když byl roku 192 n. l. zavražděn císař Commodus. O volný trůn  soupeřilo pět mužů; město pravděpodobně podpořilo jednoho z nich, kdo ale nakonec neuspěl. Museli proto novému císaři Severovi prokázat loajalitu.

„Proto se pravděpodobně rozhodli napsat císaři dopis s prosbou o milost a věnovat mu částku 700 000 denárů (římské stříbrné mince) jako výraz své loajality,“ vysvětlil webu livescience.com bulharský archeolog Kalin Chakarov. „Nedávno obnovený památník je ve skutečnosti odpovědí císaře Septimia Severa a jeho syna Caracally občanům Nicopolis ad Istrum. Popisují své vítězství a uvádějí, že dostávají [tento] dar od lidí, kteří se postavili na správnou stranu.“

Protože císařova odpověď byla pro město tak důležitá, vytesali jeho slova do vápencového pomníku, který byl asi 3 metry vysoký,  3 metry široký a vážil zhruba 2 tuny. Když jej archeologové na počátku 20. století objevili v troskách města, byl těžce poškozený a roztříštěný. Jednotlivé fragmenty byly skladovány až do konce roku 2019, kdy mohli vědci díky grantu zahájit sedmiměsíční proces konzervace. Opravená památka pak byla instalována v místech zaniklého města Nicopolis ad Istrum.

Thumbnail # Nález pěti soch antických bohů a bohyň svědčí o míchání kultur a kultů ve starověké Antiochii
Mohlo by Vás zajímat:

Nález pěti soch antických bohů a bohyň svědčí o míchání kultur a kultů ve starověké Antiochii

Císař Septimius Severus byl zjevně potěšen gestem občanů, pochválil měšťany za jejich „horlivost“ a prohlásil: „Tím jste prokázali svou dobrou vůli a věrnost a to, že si v našich očích chcete polepšit.“ Následně několikrát navštívil město.

Severus však ve svém dopise lhal o svém původu. Označil se za potomka císaře Marca Aurelia, což nebyla pravda. Jeho předci pocházeli se severní Afriky a on sám se narodil ve městě Leptis Magna v dnešní Libyi. Nebyl v příbuzenském poměru s Marcem Aureliem ani s předchozími císaři. Jeho rodnou řečí byla punština, kterou se hovořilo ve starověkém Kartágu. Moci se v podstatě chopil pomocí vojenského převratu a de facto založil novou dynastii. „Tímto dopisem se císař snažil legitimizovat před lidmi,“ poznamenal Nikolaj Šarankov, jenž nápis přeložil do bulharštiny.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu