Podivné jámy u obce Sunnsvära ve Švédsku vzbuzují jisté otazníky o funkci tohoto pravěkého místa.

Podivné jámy u obce Sunnsvära ve Švédsku vzbuzují jisté otazníky o funkci tohoto pravěkého místa. | zdroj: ancientpages.com


82 tajemných jam objevili ve Švédsku. Co tu lidé provozovali před 3000 lety?

TÉMATA: archeologie | nálezy | švédsko | pravěk | doba bronzová

user-avatar

Yvonne K.

13. 07. 2017 | 09:00

Nedaleko od švédského města Varbergu v malé obci Sunnsvära archeologové objevili 82 pravěkých jam. Jsou staré asi 3000 let a jejich smysl zůstává zatím nejasný. Podle artefaktů v místě nálezu, jako třeba keramického hrnce, se v těchto jámách zřejmě vařily pokrmy, ale jsou tu též indikace, že šlo o jakési významné místo, pravděpodobně rituální středisko, kde se lidé v době bronzové shromažďovali a konali zde své posvátné ceremonie.

Rozměry jam se liší. Ta nejmenší má průměr 40 centimetrů a ta největší měří kolem 1,7 metrů. Byly umístěny velmi blízko sebe, což podle archeologů mělo usnadnit přípravu jídla. Jámy totiž s největší pravděpodobností sloužily k vaření. Jídlo se vložilo spolu s vyhřívanými kameny do jámy a zakrylo se pak drny. Tato prastará metoda vaření byla lepší než ohřev nad otevřeným ohněm. Archeologický výzkum

Nicméně tak velký počet jam blízko sebe vzbuzuje otázky a z místa nálezu činí archeologickou záhadu. Vědci se domnívají, že mohlo jít o významné shromaždiště v době bronzové. Lidé se tu scházeli ke zvláštním příležitostem, zřejmě pro ceremoniální účely. 

Žádné stopy po pravěké komunitě, která zde kdysi žila, se v místě a jeho přilehlém okolí však nenašly. Vše, co tu po sobě lidé zanechali, jsou právě tyto jámy. Vědci nyní zkoumají uhlí ze dvou jam a výsledky zkoumání možná vrhnou více světla na prastaré tradice a zvyky praktikované kdysi v tomto regionu. S trochou štěstí možná archeologové vykopou ještě další artefakty, které snad prozradí více o denním životě dávných lidí.

 

user-avatar

Yvonne K.

13. 07. 2017 | 09:00

Zavří­t reklamu