Výzkum v trase budoucího úseku dálnice D11 přinesl cenné nálezy z období pravěku.

Výzkum v trase budoucího úseku dálnice D11 přinesl cenné nálezy z období pravěku. | zdroj: muzeumhk.cz


7000 let starou obchodní stanici našli archeologové na trase budoucí dálnice

TÉMATA: archeologie | nálezy | pravěk | hradec králové

user-avatar

Václav Pokorný

30. 08. 2019 | 10:00

Při výzkumu plánované trasy dálnice D11 nedaleko Hradce Králové archeologové z Filozofické fakulty hradecké univerzity zřejmě nalezli 7000 let starou obchodní stanici. Nasvědčuje tomu vysoká koncentrace pravěkých artefaktů, jako jsou třeba kamenné nože, sekyrky nebo úštěpy.

Archeologický výzkum v trase budoucí dálnice vedoucí od Hradce Králové na Jaroměř začal již na jaře před dvěma lety a nyní pokračuje druhou etapou.

„První etapa výzkumu probíhala do začátku léta 2017 a vzhledem k rozsahu stavby se jednalo o jeden z největších výzkumů v České republice. Jeho extrémní náročnost byla dána i tím, že se investor rozhodl zahájit výzkum najednou v celé trase budované dálnice od Hradce Králové až k Jaroměři. Druhá etapa je již o poznání klidnější. Pracuje se už jen na místech, které byla dříve pro výzkum nepřístupná,“ uvedl archeolog Ladislav Rytíř z Univerzity Hradec Králové.

Odborníci z hradecké univerzity se teď společně s kolegy z Archeologického centra Olomouc soustředí na okolí Jaroměře. K nejvýznamnějším objevům se zatím řadí nález sídliště kultury s vypíchanou keramikou z 5. tisíciletí před naším letopočtem. 

„Sídliště již známe z první etapy, ale nově máme pracovní interpretaci, podle které by mohlo jít o obchodní stanici. Ve východních Čechách se totiž surovina z naleziště nevyskytuje. Část souboru pochází zřejmě z Jizerských hor a část také z Polska a Slovenska. Koncentrace kamenných artefaktů, jako jsou třeba kamenné nože, škrabky, sekyrky a různé úštěpy, je vysoká," uvedl Rytíř.

Celý dosavadní výzkum v budoucí trase dálnice je obrovskou archeologickou sondou do krajiny. Staveniště, které je dlouhé 25 kilometrů a široké okolo 60 metrů, vede archeologicky velmi cennou oblastí. Nálezy začínají mladší dobou kamennou, tedy zemědělským pravěkem, nechybějí domy a pohřebiště z doby bronzové, pohřebiště raného středověku či pozůstatky polních opevnění armád z 18. století či z prusko-rakouské války z roku 1866. Nejvíce nálezů však pochází z mladší doby kamenné. 

Tisíce nalezených artefaktů se nyní třídí a zpracovává. Na analýze vykopávek se podílejí také vědci z dalších oborů, například antropologové nebo přírodovědci. "Terénní výzkum na celém úseku od Hradce po Jaroměř je hotový z více než 90 procent. Většina nálezů se zpracovává na naší univerzitě," doplnil Vladislav Rytíř.

Podle harmonogramu archeologických prací by vykopávky na tomto úseku budoucí dálnice měly skončit definitivně příští rok.

 

user-avatar

Václav Pokorný

30. 08. 2019 | 10:00

Zavří­t reklamu