válkaČeskoslovenskoobjevy

7. listopad 1929: Československá koruna přešla na zlatý standard

7. listopad 1929: Československá koruna přešla na zlatý standard
Zdroj: archiv/profimedia
+ 2 fotky+ 3 fotky

Národní banka se v roce 1929 zavázala udržovat zlatý obsah koruny ve výši 44,58 mg zlata, což znamenalo 33,75 koruny za jeden americký dolar. Udržet tuto zlatou měnu však nebylo v situaci světové hospodářské krize snadné. Vláda nakonec pod tlakem politických stran přistoupila k dvojímu snížení zlatého obsahu koruny. I přes tyto devalvace byla koruna v 30. letech jednou z nejstabilnějších evropských měn.

Václav Pokorný 15. května 2021

Československá koruna při svém vzniku v roce 1918 byla papírovou měnou a neexistovala povinnost vyměňovat koruny za zlato ani za „zlaté“ devizy. Vizí tehdejších ekonomů byl však návrat měny ke zlatému standardu a československá koruna se měla stát silnou a žádanou měnou. Předpokládalo se, že proces měnové stabilizace bude z dlouhodobého pohledu završen vyjádřením koruny ve zlatě. Byla to doba, kdy směnitelnost peněz za drahý kov byla základem důvěry v peníze a peněžní i bankovní systém. V období po první světové válce bylo napravení měny a obnovení zlatého standardu cílem všech hospodářsky vyspělých evropských zemí.

Československo v tomto ohledu nebylo výjimkou. Od svého vzniku provádělo moudrou měnovou a hospodářskou politiku a postupně se mu podařilo navýšit zlaté a devizové rezervy státu. Tento vývoj poté umožnil československé koruně přejít od 7. listopadu 1929 na zlatý standard. Od tohoto dne se Národní banka zavázala udržovat zlatý obsah koruny ve výši 44,58 mg zlata, což znamenalo 33,75 koruny za jeden americký dolar. Oficiální navázání peněžní jednotky na zlato bylo výrazem završení poválečné hospodářské obnovy, ale také vstupem mladé republiky do elitního klubu nejvyspělejších zemí světa.

V dalších letech se však zlaté krytí koruny v důsledku hospodářského a měnového vývoje měnilo a hodnota klesala strmě dolů. Zlatý obsah koruny byl první devalvací v roce 1934 zákonem snížen na 37,15 mg a druhou devalvací o dva roky později byl stanoven obsah zlata v jedné koruně na 31,21 mg.

Konec zlatého standardu koruny přišel s rozbitím Československa v roce 1938 a následným obsazením Čech a Moravy německou armádou. Koruna přestala být samostatnou měnou a stala se jen nominálním zlomkem říšské marky. Centrální banka byla navíc donucena převést podstatný podíl svého zlata do Říšské banky v Německu.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu