válkaČeskoslovenskoobjevy

558 milionů let stará fosilie je nejstarším známým živočichem

558 milionů let stará fosilie je nejstarším známým živočichem
Zdroj: allthatsinteresting.com
+ 5 fotek+ 6 fotek

Po desetiletí se vědci nemohli shodnout na tom, zda klasifikovat dickinsonii jako zvíře, či nikoliv. Až nedávná studie prokázala, že se jedná o nejstaršího známého živočicha na světě.

Yvonne Pokorná 5. dubna 2019

Fosilie dickinsonie byla poprvé objevena v roce 1947. Australští vědci ji našli v jednom útesu u Bílého moře v Rusku. Dlouho však nebylo jasné, kam tuto zkamenělinu zařadit, zda se jedná o pravého živočicha, či nějaký přechodný článek nebo zástupce dnes již neexistující říše organismů.

Podivné stvoření oválného tvaru má výrazné segmenty připomínající žebra savců. Podle vědců mohlo dosahovat délky až 1,4 metru.

Dickinsonia byla členem takzvané ediakarské fauny (či též ediakarské bioty, protože o některých formách není vůbec jasné, zda se jedná o rostlinné či živočišné organismy). Na Zemi žila asi dvacet milionů let před takzvanou kambrickou explozí. Během ní došlo k náhlému nárůstu mnohobuněčných živočichů – zatím se neví přesně proč. Jednou z příčin byl zřejmě nárůst atmosférického kyslíku.

„Vědci se více než 75 let přou, co dickinsonia a další bizarní zkameněliny z ediakarské bioty vlastně byly: obří jednobuněčná améby, lišejníky, nezdařené pokusy o evoluci nebo nejstarší živočichové na na Zemi?“ uvedl Jochen Brocks, profesor z Australské národní univerzity a jeden z autorů studie.

Odpovědi na tyto otázky přinesl až nový přístup, který spočíval v hledání organických zbytků uvnitř zkamenělin. Kvůli nim se k odlehlým útesům v Bílém moři vypravil jeden ze spoluautorů studia Ilja Bobrovský. „Musel jsem použít vrtulník, abych se dostal do této vcelku nepřístupné části světa, kde žijí hlavně medvědi a komáři,“ komentoval vědec.

Kvůli hledání nových fosilí musel zavěšen na laně z útesů dolovat bloky pískovce. Zkameněliny se nalézaly uprostřed útesů vysokých 60 až 100 metrů. Těžká práce se ale vyplatila, protože když tým nové, poměrně zachovalé zkameněliny zkoumal, našel v nich překvapující množství cholesterolu, což je druh tuku, který je charakteristickým znakem zvířat. To jim umožnilo jednou provždy klasifikovat diskinsonii jako pravého živočicha.

“Molekuly fosilního tuku, které jsme našli, dokazují, že zvířata byla velká a široce rozšířená už před 558 miliony roky – tedy o miliony let dřív, než jsme si dříve mysleli,“ zhodnotil objev hlavní autor práce profesor Jochen Brocks.

Ediakarská fauna

Šlo o organismy, které tvarem nejčastěji připomínají listy. Zřejmě se poprvé vyvinuly před asi 600 miliony lety v éře nazývané ediakara, tedy v nejmladším útvaru starohor. Představují tak nejstarší známé mnohobuněčné organismy. Jejich fosilie se nacházejí na všech kontinentech kromě Antarktidy. V Česku zatím nebyla žádná nalezena. Před 575 miliony lety, kdy velké zalednění Země skončilo, ediakarská fauna prodělala evoluční radiaci během takzvané avalonské exploze. Zanikla při rychlém rozvoji živých organismů známém jako kambrická exploze.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu