válkaČeskoslovenskoobjevy

4500 let staré megality na Orknejích byly v pravěku nočními kluby. Připlouvali sem lidé až z kontinentální Evropy

4500 let staré megality na Orknejích byly v pravěku nočními kluby. Připlouvali sem lidé až z kontinentální Evropy
Zdroj: dailymail.co.uk

Zatímco většina nočních klubů má dnes podsvícené podlahy a blikající barevná světla, zdá se, že vše, co lidé před 4500 lety potřebovali k uspořádání párty, byl kamenný kruh. Třeba takový, jaký je na Okrnejích. Tyto odlehlé ostrovy na sever od pobřeží Skotska bývaly v mladší době kamenné místem, kde to zkrátka žilo.

Yvonne Pokorná 11. listopadu 2017

Turisté z celého světa dnes přijíždějí na Okrneje, aby obdivovali jedny z nejstarších a nejzachovalejších neolitických památek v Evropě. Jen málokdo z nich ovšem ví, jak se zde v mladší době kamenné žilo. Podle britského vědce Alexe Baylisse, jenž zde spolu s kolegy nedávno prováděl výzkum, byly Okrneje “tavícím kotlem”, kde se střetávaly různé komunity lidí, společně utvářející tuto velkolepou krajinu s megality. Kruhy a řady z menhirů zde stavěli, aby se měli kde scházet, oslavovat slunovraty, provádět rituály, pohřbívat mrtvé, pořádat volby, seznamovat se. “Jakmile je postavili, vrátili se do svých vesnic,” sdělil Bayluss deníku The Times. “Pak se sem chodili bavit. Jsem si jistý, že to bylo místo, kde se slavilo. Přinesli s sebou něco dobytka, aby měli z čeho uvařit, a možná si zde našli i budoucího manžela či manželku. Tohle není vesnice, to je shromaždiště,” zdůraznil. Až do roku 2850 př.n.l zde nežila žádná z neolitických komunit.

Ring of Brodgar z ptačí perspektivy

Ring of Brodgar z ptačí perspektivy

Rozdíly mezi skupinami se odrážely v tom, jakým způsobem se slavilo, pohřbívalo i vykonávaly rituály. Už tehdy se museli usnášet hlasováním. “Lidé v mladší době kamenné stejně jako my hlasovali o různých věcech – kde budou žít, jak se bude pohřbívat, obdělávat půda, kde a kdy se společně setkají. To je to, čemu archeologie nyní věnuje pozornost,” uvedl Bayluss.

Relativně rychlé změny, které archeologové v kamenných monumentech odhalili, naznačují, že mezi sociálními skupinami panovaly rivalita a napětí. Není divu, vždyť některé kmeny pocházely i z poměrně vzdálenějších míst. Svědčí o tom výskyt orknejského hraboše, jenž se v Británii nevyskytuje a nežil tu ani v poslední době ledové. Pravděpodobně se sem dostal na člunu s lidmi, kteří na Orkneje připluli z Belgie či Francie.

Neolitická vesnice v Skara Brae

Neolitická vesnice v Skara Brae

Nejčerstvější datování ukazuje, že Orkneje začaly být kolonizovány přibližně před 5 600 lety, přičemž osídlení kulminovalo mezi 3 100 až 2900 před naším letopočtem. V samém centru Orknejí však lidé pobyli asi jen 200 nebo 250 let. “Zřejmě pod tíhou společného života a rozsáhlých projektů, na kterých se zde společně podíleli, se toto společenství rozpadlo,” míní Bayluss. Mezi lety 2800 a 2600 tak dochází k poklesu stavební činnosti na Orknejích, ale lidé se tu pak opět začínají znovu usazovat. Pravděpodobně v této době je na hlavním ostrově Orknejí vybudován monumentální kamenný kruh Ring of Brodgar, skládající se ze 60 megalitů. Snahou bylo umožnit různým komunitám scházet se na posvátné a neutrální půdě.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu