válkaČeskoslovenskoobjevy

4000 let staré hliněné tabulky prozradily lokaci 11 zmizelých starověkých měst

4000 let staré hliněné tabulky prozradily lokaci 11 zmizelých starověkých měst
Zdroj: biblicalarchaeology.org

Více než 23 000 textů vyrytých klínovým písmem do hliněných destiček bylo objeveno v místech starodávného asyrského města Kültepe v dnešním Turecku. Většinou jde o obchodní dopisy, doklady k obchodním zásilkám, účetní záznamy, pečeti a různé smlouvy. Na tom by nebylo nic až tak vzrušujícího, kdyby ovšem tyto 4000 let staré texty nevydaly tajemství o starověkých metropolích zavátých pískem času.

Yvonne Pokorná 30. listopadu 2017

Prostudovat tisíce hliněných tabulek je vskutku obdivuhodný počin. Gojko Barjamovič, profesor asyriologie na Harvardské univerzitě, jich přeložil a analyzoval celkem dvanáct tisíc. Tímto způsobem získal informace o starověkých obchodních trasách. Podařilo se tak zrekonstruovat stovky obchodních interakcí mezí celkem 26 starověkými městy. Patnáct z nich je známých, ale o jedenácti městech se dosud nevědělo, že existovala!

Mapa asyrských obchodních cest a velkých měst

Mapa asyrských obchodních cest a velkých měst

Ve starověku hrály zeměpisné vzdálenosti důležitou roli v tom, jak a kam bylo zboží transportováno. Dopravit zboží z bodu A do bodu B bylo tehdy mnohem těžší než dnes. Cesty byly obtížně sjízdné, náklad nesli na svých hřbetech osli a navíc všude číhali lupiči. Není divu, že mezi sebou mnohem více obchodovala blízká města než ta vzdálená.

Ruiny Kültepe, někdejší metropole asyrského království Kaneš

Ruiny Kültepe, někdejší metropole asyrského království Kaneš

Na základě dat získaných z hliněných tabulek a s pomocí matematických modelů byl mezinárodní tým ekonomů schopen vytvořit systém vzdáleností založený na frekvenci tras mezi městy. Tento systém, který odborníci nazývají “strukturálním gravitačním modelem”, jim poskytl poměrně spolehlivé odhady pro to, kde se zaniklá města nacházela. Teď už jen zbývá je objevit.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu