válkaČeskoslovenskoobjevy

Astronomové využili více než 226 milionů galaxií k vytvoření obřího modelu vesmíru

Astronomové využili více než 226 milionů galaxií k vytvoření obřího modelu vesmíru
Zdroj: Wikimedia Commons
+ 16 fotek+ 17 fotek

Astronomové využili dosud největšího vzorku pozorovaných galaxií, který pokrývá téměř osminu oblohy, k nejpřesnějším měřením složení a růstu vesmíru.

Tomáš Chalupa 31. května 2021

V těchto dnech byly zveřejněny první tři roky dat z průzkumu temné energie (DES). Astronomové využili pozorování více než 226 milionů galaxií k vytvoření dosud největší mapy rozložení galaxií, která sahá do vzdálenosti více než 7 miliard světelných let ve vesmíru. Astronomové si díky výsledkům oddechnou. Standardní model kosmologie, hlavní teorie, na níž je založeno naše chápání vesmíru, je i nadále zdaleka nejlepším modelem vesmíru.

Podle standardního modelu se vesmír skládá ze tří hlavních složek: Temná hmota, neviditelná látka, která prostupuje všude a převažuje nad běžnou hmotou v poměru pět ku jedné, a temná energie, nejrozšířenější složka, která je zodpovědná za zrychlené rozpínání vesmíru.

„Tyto analýzy jsou skutečně nejmodernější, vyžadují umělou inteligenci a vysoce výkonnou výpočetní techniku doplněnou nejchytřejšími mladými vědci,“ uvedl v prohlášení Scott Dodelson, fyzik z Carnegie Mellon University, který spolu s Elisabeth Krauseovou z Arizonské univerzity vede vědecký výbor DES. „Je mi ctí být součástí tohoto týmu.“

Výsledky tohoto obrovského uvolnění dat jsou shromážděny ve 30 vědeckých pracích a umožnily astronomům a fyzikům zpřísnit omezení toho, co víme o záhadné temné hmotě a temné energii, stejně jako teorii, která je vyžaduje. Týmy také porovnaly aktuální výsledky s mapou kosmického mikrovlnného pozadí (CMB), prvního světla, které ve vesmíru volně zazářilo a které se rovněž používá k testování standardního modelu.

Data jsou naštěstí v souladu jak mezi sebou, tak s modelem. V kosmologii přetrvává napětí mezi očekáváním od CMB a očekáváním od galaxií v bližším vesmíru. DES nezjistil nic, co by se chystalo posunout naše chápání, ale zůstává náznak, že vesmír se zdá být o něco hladší, než se předpovídá z analýzy CMB.

„Bylo by velmi vzrušující najít rozpory mezi průzkumy galaxií, jako je DES, a analýzami CMB, protože by poskytly náznaky nové fyziky. Tento pozorovaný rozdíl ve shlukování hmoty by mohl být jedním z takových rozporů, ale k jeho potvrzení budeme potřebovat více dat,“ uvedl Dr. Pablo Lemos (oba UCL Physics & Astronomy a Sussex University), spoluautor nové analytické práce.

Standardní model zůstává pevně zajištěn, ale bude i nadále testován, jak by to mělo být u každé teorie. Uvolněná data z DES představují zhruba polovinu všech provedených pozorování, takže přijdou další přísnější testy. Spolupráce na projektu DES se skládá z více než 400 vědců z 25 institucí v sedmi zemích.

„Spolupráce je pozoruhodně mladá. Je silně nakloněna směrem k postdoktorandům a postgraduálním studentům, kteří odvádějí obrovské množství této práce,“ uvedl v prohlášení ředitel a mluvčí DES Rich Kron, který je vědcem z Fermilabu a Chicagské univerzity. „To je opravdu potěšující. Na základě průzkumu temné energie se vychovává nová generace kosmologů.“

 

Další články

Zavří­t reklamu