válkaČeskoslovenskoobjevy

290 milionů let stará stopa může zcela změnit pohled na historii lidstva

290 milionů let stará stopa může zcela změnit pohled na historii lidstva
Zdroj: ancient-code.com

Je možné, že všechno, co jsme se učili o vývoji lidí, bylo špatně? Je potřeba se na to ptát, protože archeolog Jerry MacDonald našel v roce 1979 v Novém Mexiku lidskou stopu starou 290 milionů let. Jenže před 290 miliony let na Zemi žádní lidé nežili, tak jak je to možné?

Tomáš Chalupa 16. října 2015

Nález je z roku 1979, tak proč o něm vlastně píšeme? Protože svět se o něm prakticky nedozvěděl. Vědecká komunita nález zařadila do kategorie problematický. Všichni od nálezu dávají ruce pryč, protože není jasné, jak se mohla lidská stopa, tedy stopa moderního člověka, dostat do vrstvy horniny, která odpovídá období permu. To je doba, kdy na Zemi neexistovali ptáci ani dinosauři. Byl to úsvit života na Zemi a lidská stopa prostě takto stará být nemůže. K MacDonaldovu nálezu neexistují žádné studie, nikdo se jeho nálezem nezabýval, protože celý nález je příliš skandální.

Aby se MacDonaldův nález začal brát vážně, musel by se najít další podobný. Pak už by se důkazy zřejmě nedaly ignorovat. Mlčení vědecké komunity by muselo přestat a někdo by musel říct, jak to vlastně je s historií lidstva. Jak dlouho tu vlastně jsme? Zatím však snímky otisků lidské nohy staré 290 milionů let leží kdesi v archivech.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu