Vynálezci tranzistoru otevřeli lidstvu dveře do digitální budoucnosti

Vynálezci tranzistoru otevřeli lidstvu dveře do digitální budoucnosti | zdroj: wired.com


23. prosince 1947 byl vynalezen tranzistor a otevřely se tím dveře do digitálního věku

TÉMATA: vynálezy | usa | technika | technologie

user-avatar

Tomáš Chalupa

22. 12. 2017 | 11:00

Dne 23. prosince 1947 John Bardeen a Walter Brattain společně se svým kolegou Williamem Shockleym předvedli v Bellových laboratořích v New Jersey první tranzistor. Byl to jeden z nejdůležitějších vynálezů 20. století.

Tranzistor je polovodič, který dokáže zesilovat nebo přepínat elektrické signály. Byl vynalezen, aby nahradil vakuové trubice. Ty byly velmi nespolehlivé a spotřebovávaly velké množství energie. Vědecký tým v Bellových laboratořích proto hledal alternativu tohoto zařízení.

Celých deset let pracoval Shockley na teoretickém konceptu nové technologie. Sám ale nebyl schopen postavit funkční model tranzistoru. Právě proto se obrátil na Bardeena a Brattaina, aby mu s konstrukcí pomohli. Ti jako první přišli s myšlenkou nahradit silikon, který zkoušel Shockley, germaniem. To zesílilo vedení proudu o tři sta procent. Nakonec nahradili germanium zlatem, které mělo lepší modulovat vedení na všech frekvencích.

Finální prototyp prezentoval Bardeen a Brattain, jak už bylo zmíněno den před Štědrým dnem roku 1947. Shockley to pojmenoval jako „grandiózní vánoční dárek“. Sám totiž nebyl přítomen prezentaci, což ho nesmírně mrzelo.

Neustal však ve své práci a pracoval na zdokonalení celé technologie. Přišel s konceptem bipolárního tranzistoru, který byl dokonalejší verzí předchozího unipolárního tranzistoru. Teprve s tímto modelem společnost Bell předstoupila před veřejnost.  

Bell Labs referovaly o vynálezu tranzistoru o rok později na tiskové konferenci 30. června 1948. Vynález přinesl doslova revoluci do světa elektrotechniky. Stal se také základním kamenem pro konstrukci počítačů. Trojice za svůj vynález získala Nobelovu cenu, a to přes to, že vlastně nikdy nepracovali společně, kromě prvních několika měsíců.

Shockley odešel od společnosti Bell a založil si vlastní firmu Shockley Semiconductor, která byla jednou z prvních skutečných hi-tec společnosti v Silicon Valley. Brattain zůstal dál u Bella, zatímco Bardeen se dal na dráhu vysokoškolského profesora na univerzitě v Illionis. V roce 1972 se stal spoludržitelem druhé Nobelovy ceny za objasnění principu supervodivosti.  

user-avatar

Tomáš Chalupa

22. 12. 2017 | 11:00

Zavří­t reklamu