válkaČeskoslovenskoobjevy

2000 let staré sídliště odhalil lidar v polském lese

2000 let staré sídliště odhalil lidar v polském lese
Zdroj: podroze.onet.pl
+ 6 fotek+ 7 fotek

Narazit na neznámé osídlení z dávné doby je vždycky velkým objevem, jenže polským archeologům se podařilo něco víc. S pomocí technologie LIDARu objevili v lese 2000 let staré sídliště, které je kompletně zachovalé!

Yvonne Pokorná 11. října 2019

Dávné osídlení se ukrývalo v Tucholských lesích, největším zalesněném území v Polsku. Toto území pokrývají hlavně borové lesy rozdělené říčními údolími a hlubokými ledovcovými jezery. Na velkém množství rašelinišť a v okolí lesních jezírek rostou vzácné druhy rostlin, pozůstatky doby ledové. Jde o místo, kde se během druhé světové války střetla německá a polská vojska. Právě v Tucholských lesích Němci obklíčili část polské armády. Historie však tudy kráčela o dvě milénia dříve, ještě před příchodem Slovanů.

Podle vědců se nově objevené osídlení podobá Biskupinu, 2 700 let staré obranné osadě na severozápadě Polska, z níž se stal nejzachovalejší archeologický skanzen ve střední Evropě a kterou archeologové přisuzují lidu takzvané lužické kultury.

„Existuje mnoho náznaků, že poté, co obyvatelé opustili osadu v prvních stoletích našeho letopočtu, zůstala nedotčena. Proto její potenciál pro další objevy během vykopávek lze porovnat se slavnou osadou Biskupin,“ řekl Mateusz Sosnowsk z Archeologického ústavu Univerzity Mikoláše Kopernika v Toruni, který se na výzkumu v Tucholských lesích podílí.

Laserové snímky pořízené pomocí LIDARu

Laserové snímky pořízené pomocí LIDARu

Laserové skeny LIDARu odhalily, že sídelní areál s přilehlými poli se rozprostírá na ploše větší než 170 hektarů. Podle vědců vlastnilo jednotlivá políčka několik různých vlastníků.

Jde o poměrně významný objev, neboť archeologům se obvykle daří objevovat jen jednotlivé prvky osídlení nebo staveb z dávných dob. K takovým objevům dochází například při rekonstrukcích domů nebo silnic, jimž předchází záchranné práce archeologů. Ti se v takových situacích většinou soustředí na malou, omezenou plochu. Nemají možnost provádět širší průzkum a zjistit, zda se v okolí nalézá ještě něco dalšího, co by obohatilo jejich výzkum.

„Tady jsme ale v úplně jiné situaci: v Tucholských lesích jsme našli dříve neznámé stopy starověkého osídlení. Není to jediný dům nebo fragment vesnice. Máme celou osadu s hospodářským prostředím v podobě polí nebo pastvin, všechny prvky ze stejného období. Je to jedinečné! “ uvedl Sosnowski.

V nedávných letech vědci sice v polských lesích objevili mnoho pohřebních mohyl a významných historických nalezišť, ale nic takového, jako je tento nález.

„Nebývá zvykem objevovat neporušené pozůstatky orných polí, které jsou staré víc než tisíc let,” upozornil Sosnowski. „Takto jsme měli od samého začátku našeho výzkumu širší perspektivu a znali rozložení osídlení,“ vysvětlil vědec.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu