válkaČeskoslovenskoobjevy

19 rad pro dobré manželství z viktoriánské doby. Tohle by si feministky číst raději neměly

19 rad pro dobré manželství z viktoriánské doby. Tohle by si feministky číst raději neměly
Zdroj: vintag.es
+ 2 fotky+ 3 fotky

Z viktoriánského období pochází seznam devatenácti rad, kterými se mají ženy řídit, aby pro své muže byly těmi nejlepšími manželkami. Některé z principů se dají uplatnit i dnes. Rady typu "nikdy neodporujte svému manželovi", "běžte se modlit, když se k vám chová násilnicky" nebo "posluhujte mu, když nemá náladu" jsou ale skutečně daleko k dnešnímu modelu rovnocenného partnerství a kromě toho, že zavání sexismem, mohou být pro ženu nebezpečné. Následující text proto berte spíš s rezervou, jako ukázku uvažování minulých generací.

Simona Knotkova 12. června 2019

1. Nechť je každá vdaná žena utvrzená v tom, že existují dva způsoby, jak vést rodinu. První potlačuje veškerý nátlak. Druhým je moc lásky, které podléhá i síla.

2. Na manželovu mysl by žena nikdy neměla používat jinou sílu než něhu.

3. Když si žena navykne říkat „Udělám to“, nezaslouží si nic jiného než ztrátu své říše.

4. Vyvarujte se odporování svému manželovi. Když cítíme růži, očekáváme, že nasákneme sladkost její vůně. Stejně tak očekáváme, že bude žena milá. Ten, kdo se často setkává s nesouhlasem, začne cítit vůči druhému neochvějnou averzi, která časem sílí.

5. Zaměstnejte se domácími pracemi.

6. Vyčkejte, až se manžel svěří důležitějším lidem, a nikdy mu neudělejte rady, dokud vás o to nepožádá.

7. Nikdy na sebe neberte úlohu morálního cenzora vašeho manžela a nedělejte mu přednášky. Vy sama mu buďte tím nejlepším příkladem.

8. Procvičujte si ctnost, do které by se zamiloval.

9. Ovládněte jeho pozornost tím, že mu sama vždy budete věnovat pozornost. Nikdy si nic nevynucujte a získáte toho mnoho.

10. Buďte vždy polichocená tím málem, co pro vás dělá. Nadchne ho to k tomu, aby pro vás dělal ještě víc.

11. Muži jsou stejně jako ženy domýšliví. Jeho domýšlivost ale nikdy nezraňujte, a to ani tou největší maličkostí.

12. Manželka má mnohem větší rozum než její manžel, ale nikdy by to neměla dokazovat.

13. Když vám muž špatně poradí, nikdy mu o tom neříkejte, ale mírně a s jemností ho veďte k racionálnímu uvažování. Když je konečně přesvědčen, uznejte mu zásluhy a nechte ho věřit, že na to přišel on.

14. Když manžel nemá náladu, buďte k němu úslužná.

15. Pokud se chová násilnicky, nikdy mu to nevracejte a nikdy se ho nesnažte ovládnout, abyste ho pokořila. Běžte raději do komory a postěžujte si Bohu. Modlitby spravedlivého jsou velmi přínosné.

16. Pečlivě si vybírejte své kamarádky. Mějte jich jen pár a buďte opatrná v následování jejich rad – zejména pokud jsou v rozporu s výše napsaným.

17. Udržujte čistotu bez přepychu a potěšení bez nadbytku. Oblékejte se vkusně a umírněně. „Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech – v okázalých účesech, zlatých špercích a nádherných šatech.“ (Petr 3:3)

18. Měňte barvy ve svém šatníku. Změní se vám myšlenky a vrátí se příjemné vzpomínky. Podobné věci se možná jeví jako bezvýznamné, ale jsou důležitější, než si myslíte.

19. „Vy, ženy, se podřizujte svým manželům.“ (Petr 3:1) „Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval.“ (Efezským 5:25) „V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým.“ (Efezským 5:21)

Související články

Další články

Zavří­t reklamu