Krojovaný průvod na Karlově mostě.

Krojovaný průvod na Karlově mostě. | zdroj: čt


1000 let od mučednické smrti knížete Václava se staly impulsem k velkolepým státním oslavám

TÉMATA: praha | československo | svatý václav | oslavy | milénium | 1929

user-avatar

Václav Pokorný

27. 09. 2019 | 18:00

Před 90 lety se Praha stala svědkem celonárodní vzpomínkové slavnosti k tisícímu výročí smrti svatého Václava. Jejich vyvrcholením byl převoz ostatků svatého Václava, jeho lebky a zbroje z Vyšehradu do chrámu svatého Víta na Pražském hradě.

V pátek 27. září 1929 se Praha ve sluncem prozářeném podzimním dni připravovala na vrchol státních oslav milénia, které uplynulo od doby smrti českého knížete Václava.

V průběhu hlavních svatováclavských slavností, ve dnech 27. – 29. září 1929, tedy od pátku do neděle, byly ozářeny iluminacemi vybrané budovy, jako například kostel Matky Boží před Týnem, Staroměstská radnice, Prašná brána, chrám svatého Mikuláše, Arcibiskupský palác, budova parlamentu, Wilsonovo nádraží, Jindřišská věž, Karlův most, Národní divadlo a mnohé další. Vláda také rozhodla, že 27. a 28. září 1929 budou úřední budovy ve Velké Praze vyzdobeny ve státních barvách.

Jedna z největších akcí celých oslav proběhla hned v pátek 27. září na Václavském náměstí. Od pomníku svatého Václava, kde byla postavena tribuna pro oficiální hosty, až ke Štěpánské ulici se táhl špalír dragounů a dole u ústí Jindřišské ulice hřímala vojenská hudba. Oslava začala v deset dopoledne, kdy byl za účasti nejvyšších představitelů státu a armády „pokřtěn“ jezdecký pluk „knížete Václava Svatého“. Prezidentova kolona přijela Vodičkovou ulicí a zastavila uprostřed Václavského náměstí. Odtud kráčel T. G. Masaryk pěšky k tribuně u pomníku. Vojáky uvítal rázným: „Zdar!“ 

Následovaly projevy ministerského předsedy Františka Udržala, profesora Karlovy Univerzity Jana Kaprase a prezidenta. Na závěr vystoupení předal Masaryk čestnou standardu veliteli 8. jezdeckého pluku, který byl přejmenován na pluk „knížete Václava Svatého“.

 

Od půl druhé odpoledne proběhl v trůnním sále Pražského hradu pod taktovkou T. G. Masaryka oběd pro šéfy zahraničních misí. Odpoledne byla zase v rámci milénia zahájena ve Veletržním paláci výstava děl J. V. Myslbeka, na kterou se dostavila celá umělecká Praha. To ale nebylo všechno. Vyvrcholení svátečního dne představoval takzvaný hold národa u pomníku svatého Václava za účasti 250 tisíc lidí a celé československé vlády. Vše začalo v osmnáct hodin.

Zcela zaplněné Václavské náměstí přivítalo státní představitele v čele s Masarykem. Slavnostní projev pronesl senátor dr. Bohumil Němec, následovala Tomanova báseň na „václavovské téma“ z úst herce Rudolfa Deyla. Poté zazněl chorál Svatý Václave pro smíšený sbor. A následovaly další a další projevy. Celou slavnost zakončila státní hymna, načež se rozezněly všechny pražské zvony. 

Druhý den 28. září na svátek svatého Václava byl slavnostně otevřen chrám svatého Víta, jehož dostavba byla krátce předtím úspěšně dovršena. Odpoledne po čtrnácté hodině vyrazil od Černínských kasáren na Hradčanech velkolepý krojovaný průvod, který ulicemi Nerudova a Mostecká a dále přes Karlův most dospěl nakonec na Slovanský ostrov, kde se konalo tradiční svatováclavské posvícení. 

Oslavy však neskončily dnem státního svátku, ale pokračovaly ještě v neděli 29. září 1929. Toho dne byla lebka svatého Václava ozdobená zlatou čelenkou převezena do chrámu svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Poté zde byla korunovaná lebka vystavena pro veřejnost. Odtud se vydala v početném průvodu, spolu s dalšími svatováclavskými předměty, znovu na Hradčany do svatovítského chrámu. Průvod byl napodobením dávného korunovačního řádu. Na začátku průvodu šli trubači, následovali je mladíci v krojích a za nimi šla stráž. V průvodu byli i zahraniční legionáři a mnozí další lidé z celé naší země i ze zahraničí. Průvod Prahou, který trval přes čtyři hodiny, natáčelo hned několik filmových společností. 

Svatováclavské slavnosti v roce 1929 se opravdu vydařily a kníže Václav by byl jistě potěšen, jak velkolepě jej český národ uctil.     

user-avatar

Václav Pokorný

27. 09. 2019 | 18:00

Zavří­t reklamu