Z historie Sahary si dnešní svět čelící změnám klimatu může vzít poučení.

Z historie Sahary si dnešní svět čelící změnám klimatu může vzít poučení. | zdroj: sciencealert.com


10 000 let stará semena jsou prvním důkazem farmaření na zelené Sahaře

TÉMATA: afrika | sahara | neolit | zemědělství | archeologie | nálezy | pravěk | pěstování obilí

user-avatar

Yvonne K.

24. 05. 2018 | 09:00

Dnes je Sahara největší pouští světa, ale ještě před 10 000 lety byla poměrně úrodnou oblastí, vhodnou pro pěstování zemědělských plodin. A jak dokazuje nedávný objev, již v této době zde lidé farmařili.

200 tisíc semen nalezli archeologové při vykopávkách v lokalitě Takarkori v jihozápadní části Libye. Semínka byla soustředěna v malých kruzích. 

10 000 let stará semena poskytují první známý důkaz o tom, že lovci-sběrači již v této době na Sahaře rozvíjeli rané formy zemědělství tím, že sklízeli a skladovali plodiny. 

Vědci zprvu tuto koncentraci semen přičítali mravencům, schopných je přenášet. Při bližším zkoumání však tuto možnost vyloučili a přiklonili se k hypotéze, která je dává do souvislosti s lidskou činností – sběrem a skladováním obilných osiv. Koncentrace semen

Archeologická lokalita přinesla i další významné objevy včetně zbytků košů upletených z kořínků, které sloužily ke sběru semen. Chemická analýza nalezené keramiky rovněž dokazuje, že lidé v té době vařili polévky z obilovin a vyráběli sýry

Studie publikovaná v časopise Nature Plants však přináší ještě jeden zajímavý závěr. Ačkoliv divoké rostliny, které lidé na zelené Sahaře počátkem holocénu sklízeli, dnes považujeme za plevel, mohly by se v budoucnu opět stát důležitým zdrojem potravy.

"Stejné chování, které umožnilo těmto rostlinám přežít v měnícím se prostředí v dávné minulosti, dělá některé z nich nejpravděpodobnějšími možnými kandidáty na základní potravinové zdroje v nadcházející budoucnosti globálního oteplování. V současné době se v Africe úspěšně využívají a pěstují a přitahují zájem vědců, kteří hledají nové zdroje potravin," uvádí autoři studie z Univerzity v Huddersfieldu a modenské univerzity UNIMORE.

user-avatar

Yvonne K.

24. 05. 2018 | 09:00

Zavří­t reklamu